НАЧАЛО СТАТИИ РЕГИСТРАЦИЯ РЕЧНИК ЗА НАС УСЛОВИЯ, ЛИЧНИ ДАННИ

Условия за Ползване

english

ЗАПАЗИ ЧАС
НАУЧИ ПОВЕЧЕ
ДОВОЛНИ ПАЦИЕНТИ
СПЕШНИ КАБИНЕТИ
ТЕРАПЕВТИ
ХИРУРЗИ
ОРТОДОНТИ
ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ
ОРТОПЕДИ
ДЕТСКИ КАБИНЕТИ
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
ЕНДОДОНТИ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИ
АЛЕРГОЛОЗИ
РЕНТГЕН
 
АНКЕТА
 

          Защо посещавате този сайт?

 
Попаднах случайно
Търся стоматолог
Желая регистрация
Търся съвет
 
 ВИЖ РЕЗУЛТАТИ 

Условия за Ползване, Политика за защита на личните данни (актуализация 25.05.2018г.)

Моля прочетете този документ внимателно. Той съдържа условията за достъпа до нашия сайт - ZABOLEKARITE.INFO и използването му. Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта! Използването на ZABOLEKARITE.INFO ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. ZABOLEKARITE.INFO си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на адрес: http://www.zabolekarite.info/tou.php . Вие се съгласявате да прочетете целия документ "Условия за ползване" и да го четете редовно, за да проверявате за промени в него. Вие се съгласявате, че тези "Условия за ползване" са справедливи и смислени, и Вашето съгласие с тях не е плод на насилствено действие от наша страна или какъвто и да е вид принуда.

Вие се съгласявате, че ще използвате ZABOLEKARITE.INFO съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас.Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на ZABOLEKARITE.INFO. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранено.

1.Регистрация

1.1. При регистрация ZABOLEKARITE.INFO изисква информация, която да ви идентифицира като лекар по дентална медицина или като кабинет, в който се предлагат услуги от лекари по дентална медицина. Ние използваме тази информация само за предоставяните услуги. ZABOLEKARITE.INFO се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.

1.2. Вие декларирате, че данните предоставени от вас при регистрацията са вярни и достатъчни.

1.3. Вие декларирате, че представлявате и сте упълномощено от организацията лице.

1.4. В случай на съществуващо несъответствие в данните, Вие се задължавате да прекратите ползването на сайта, до отстраняване на несъответствието или да актуализирате данните с повторна регистрация.

1.5. С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и ZABOLEKARITE.INFO посредством имейл. Тази комуникация включва административни имейли, информация за нови функционалности и услуги от ZABOLEKARITE.INFO, информация за новини и ново съдържание.

1.6. Потребители, които не са правоспособни медицински лица, потвърждават, че няма да подават заявление за регистрация.

1.7. Вие се съгласявате Вашите данни да бъдат преглеждани преди публикация и да бъдат коригирани печатни, граматически и други грешки по преценка на ZABOLEKARITE.INFO.

2. Публикуване на Информация

2.1. Вие декларирате, че всички публикувани от вас данни са реални и актуални.

2.2. Вие се съгласявате, че ще използвате ZABOLEKARITE.INFO в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Информацията за Вас и Вашата дентална практика не може да съдържа: а) материали, които нарушават или не зачитат основни човешки, интелектуални или публични права; б) съдържание със сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице. в) незаконна, рекламна, нарушаваща нечие право на собственостм дискриминативна и всякаква друга информация, нарушаваща добрите нрави.

2.3. ZABOLEKARITE.INFO запазва правото си да отстрани или поиска редактирането на Ваша информация, която по своя преценка счита за неприемлива.

2.4. ZABOLEKARITE.INFO запазва правото си да откаже или прекрати предоставяната услуга в следните случаи: а) установи нелоялно поведение от страна на регистриран потребител; б) или ако потребителя извършва сходни на настоящия сайт дейности; в) когато има подозрения за нарушаване условията на ползване. Освен това ZABOLEKARITE.INFO може да прекрати Вашата регистрация в следните случаи: при нарушаване на настоящите условия за ползване или нарушаване на допълнителните условия и напътствия намиращи се в сайта; при заявка за прекратяване на регистрацията от самите Вас; при технически причини. ZABOLEKARITE.INFO запазва правото си да прекрати Вашата регистрация, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без изрична причина.

2.5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, ZABOLEKARITE.INFO запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.

2.6. ZABOLEKARITE.INFO се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите посочени в т. 2.5. или когато за това има изрично съгласие.

2.7. ZABOLEKARITE.INFO запазва правото си да предоставя информация в кумулативен вид (под формата на статистика), непозволяващ идентификация.

2.8. ZABOLEKARITE.INFO предоставя достъп до временна информация относно имена, кабинети, адреси, контакти, статии, работно време, видове услуги, предоставени от регистрираните на сайта дентални лекари и кабинети. Вие получавате ограничени, неексклузивни права да ползвате тази информация за собствени, некомерсиални цели. Вие нямате право да копирате, съхранявате, модифицирате, принтирате, предавате, продавате или прехвърляте, да изготвяте писмени работи от, разпространявате, поставяте в друга уебстраница, да показвате или по какъвто и да е начин да употребявате информацията, показана на сайта, по никакъв друг начин освен за собствени, некомерсиални цели, без изричното съгласие на ZABOLEKARITE.INFO

2.9.Вие имате право да поставяте хиперлинкове към нашия сайт в електронното пространство, с изключение на случаите, когато тези хиперлинкове са поставени в лоша светлина и когато тяхното поставяне не съответства с българското законодателство.

3. Употреба на Съдържанието

3.1.ZABOLEKARITE.INFO ви дава право да използвате съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.

3.2.Съдържанието в ZABOLEKARITE.INFO e собственост на ZABOLEKARITE.INFO и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате не принадлежащо ви съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

3.3. Публикуваните данни на фирми, представители на фирми, лекари по дентална медицина и кабинети, в които работят лекари по дентална медицина, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно - информиране за контактите и услугите, които предлагат регистрираните потребители, информация за закупуване на даден продукт или услуга, както и запазване на час при лекар по дентална медицина. Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

4. Допълнителни услуги

4.1.ZABOLEKARITE.INFO си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.

4.2.Услугата "Запази час през нас" се използва само за предварително запазване на час и не при спешни случаи. При всякакви спешни случаи се задължавате да използвате телефоните за контакт на лекарите по дентална медицина в спешните кабинети, както и тел.112.

4.3.Услугата "Коментари от доволни пациенти" е платена услуга и при неполучено плащане до един месец след публикуване на данните ZABOLEKARITE.INFO си запазва правото да прекрати предоставяната услуга на регистрирания лекар по дентална медицина. При извършване на коментар за дейността на даден лекар по дентална медицина, се изисква въвеждане на име и имейл адрес, с оглед доказване на Вашата добронамереност и достоверността на Вашия коментар. По този начин повишаваме качеството на услугата и полезността на сайта за обществото. При използването на тази услуга Вие се съгласявате да изпращате само положителните коментари. Всеки коментар се разглежда и одобрява от ZABOLEKARITE.INFO преди публикация. Сайтът не носи отговорност за публикуваните коментари. Сайтът има правото, но не и задължението, да трие коментари, които противоречат на добрите нрави или по някакъв друг начин нарушават тези "Условия за ползване".

4.4.Услугата "Научи повече" е платена услуга и при неполучено плащане до един месец след публикуване на данните ZABOLEKARITE.INFO си запазва правото да прекрати предоставяната услуга на регистрирания лекар по дентална медицина

4.5. Услугата "Статии" съдържа информация, която следва да бъде вземана предвид само като четиво за обща култура, и да не се действа или бездейства, базирано на нея. Отговорността за информацията, изложена в статиите, публикувани от нашите регистрирани потребители, е на нашите регистрирани потребители.

5. Общи Условия

5.1. ZABOLEKARITE.INFO прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и данните в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. ZABOLEKARITE.INFO не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

5.2. ZABOLEKARITE.INFO не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

5.3. ZABOLEKARITE.INFO не поема отговорност за пропуснати ползи, за претърпяни щети и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта или на някой от сайтовете, към които ще намерите линкове на нашия сайт.

5.4. ZABOLEKARITE.INFO не гарантира, че регистрираните на него лекари по дентална медицина имат разрешително и всички необходими документи да упражняват професията си.

5.5. ZABOLEKARITE.INFO не носи отговорност и не притежава собственост върху информацията и своите елементи, възникнали в следствие от хакерски и недоброжелателни намеси. Сайтът не може да гарантира, че по всяко време такива ще бъдат елиминирани и че срещу тях ще бъдат винаги предприемани адекватни дефанзивни действия, и съответно не носи отговорност за щети или пропуснати ползи, възникнали в следствие от посещаването на сайта в момент, в който той е жертва на недоброжелателна намеса.

5.6. При посещаването на уебсайт, на който сте попаднали, след като сте натиснали хиперлинк или банер, разположен на нашия сайт, прегледайте техните "Условия за ползване". Посещаването на такива сайтове се извършва на Ваш риск.

5.7. ZABOLEKARITE.INFO си запазва правото да не отговаря на имейли, които съдържат информация от следния характер, но не само: нежелани търговски съобщения, въпроси несвързани по някакъв начин с нашата дейност, заплахи, дискриминация, обидни, нарушаващи закона.

5.8. ZABOLEKARITE.INFO не носи отговорност за несъответствия в публикуваната информация относно имена, работно време, адреси и контактна информация, както и друга информация предоставена от регистрираните на сайта дентални лекари и кабинети – възможни са печатни и други грешки, както и технологично забавяне между промяна на обстоятелствата и тяхното актуализиране на сайта. Препоръчваме да проверите и при втори източник информацията, преди да правите планове, действия или бездействия, базирани на нея, като най-добър такъв източник е нейният първоизточник.

5.9. ZABOLEKARITE.INFO си запазва правото да променя без предизвестие и уведомление тези "Условия за ползване"

5.10. Вие се съгласявате да не подвеждате сайта под наказателна или каквато и да е форма на отговорност.

5.11. Вие се съгласявате да не публикувате засекретена медицинска информация.

5.12. ZABOLEKARITE.INFO има информационна функция, но не трябва да се разчита на него за предоставяне на абсолютна точност на дадената информация поради възможности за грешки и промяна в нея, и временния и характер.

5.13. ZABOLEKARITE.INFO си запазва правото да прави промени в начина, по който предоставя информацията, както и да спре да я предоставя, след допълнително договаряне с регистрираните потребители, които ползват платени услуги.

5.14. Вие трябва да сте навършили 18 години, за да използвате ZABOLEKARITE.INFO. Посещавайки ZABOLEKARITE.INFO и приемайки да спазвате настоящите условия, Вие гарантирате пред нас, че сте на 18 и на повече от 18 години и сте правоспособен и дееспособен да съблюдавате настоящите правила.

5.15. ZABOLEKARITE.INFO не поема отговорност да контролира съдържанието на регистрираните дентални лекари и кабинети, и не е посредник при взаимоотношенията между пациенти и дентални лекари. Въпреки усилията на ZABOLEKARITE.INFO да гарантира достоверността на данните, не във всички случаи това е възможно и съществува риск. Очакваме, че ще проявите необходимото внимание при използването на публикуваната информация.

6. Политика за защита на личните данни

С цел предоставяне на услугите в сайта www.zabolekarite.info (сайта), обработваме лични данни на потребителите и медицинските лица (дентални лекари, асистенти, зъботехници) или други физически лица, посочени по-долу, в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни www.zabolekarite.info спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само, Регламент (ЕС) 2016/679 („регламента“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

6.1. www.zabolekarite.info събира, съхранява, обработва и ползва лични данни на медицинските лица, които са се регистрирали доброволно в www.zabolekarite.info за целите на функционирането на сайта.

6.2. Със стартиране ползването на която и да е от услугите, предлагани от Сайта, медицинските лица с регистрация в платформата дават доброволно безусловното си съгласие, Сайта да събира, съхранява, обработва и ползва личните данни за целите и дейността на Сайта, включително по своя преценка да предоставя достъп до тях на трети физически и юридически лица, с които се намира във формални или неформални договорни отношения, за маркетингови, рекламни, статистически и други законосъобразни цели.

6.3.www.zabolekarite.info не изисква от потребителите и медицинските лица с регистрация в Сайта предоставяне на лични данни, които: разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели или които се отнасят до здравето, сексуалния живот или човешкия геном.

6.4. Публикуването от потребител или медицинско лице с регистрация в Сайта, в неговия собствен профил и/или в профилите на останалите потребители на Сайта информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, съдържащи и разкриващи негови и/или чужди лични данни, които се отнасят до: расов или етнически произход; политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, здравето, сексуалния живот или човешкия геном, е доброволно действие, извършено по волята на потребителя, като www.zabolekarite.info не носи отговорност за такива действия. С публикуването в неговия собствен профил и/или в профилите на останалите потребители на www.zabolekarite.info на информация, съобщения, коментари и всякакви други изявления, съдържащи и разкриващи негови лични данни от категориите изброени по-горе, потребителят изразява изрично съгласието си публикуваните от него лични данни да бъдат разкрити на лицата, посетители на Сайта, както и публикуваните лични данни да бъдат съхранявани и обработвани от Сайта.

6.5. www.zabolekarite.info предприема необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

6.6. Групи лица, за които се обработват данни Във връзка с предоставените Услуги www.zabolekarite.info обработва информация относно следните Субекти на данни: (а) Представители на дентални центрове, клиники, практики – физически лица; (б) Посетители на сайта - физически лица, оставили коментари за дадена дентална практика; (в) Физически лица, които пишат статии и съвети на страниците на www.zabolekarite.info

6.7. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите Вие сами решавате дали и как да използвате Услугите, предоставяни чрез Сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната Услуга или част от нея. (а) Регистрация на дентална практика/кабинет. При създаването на регистрация в Сайта се изисква информация за Името на практиката или представители на практиката; Услугите, които се предоставят; Адреса, Телефон, Електронна поща (имейл адрес), Уебсайт. В допълнение се съхранява информация за извършването на регистрацията и приемането на Условията (дата, час). (б) Други данни. www.zabolekarite.info може да обработва и публикува други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни – снимки, допълнителна информация за кабинета и работещите в кабинета зъболекари, информация за придобита квалификация, сертификати и др.

6.8. Цели на обработване на лични данни www.zabolekarite.infoсъбира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на Услугите, които могат да бъдат: 6.8.1. Цели, необходими за предоставяне на Услугите между Вас и www.zabolekarite.info: включително необходимото за това обработване на данни при извършване на регистрация и дейностите по предоставяне на Услугите, достъпни чрез Сайта. В допълнение тези цели включват комуникацията с Вас, включително по електронна поща, необходима във връзка с предоставяне на Услугите и/или уведомяването Ви за промени в предоставяните Услуги. За целта може да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории данни; 6.8.2. Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие: Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

6.9. Срок на съхранение При съхранението на данни, Ние прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона. 6.9.1. Данни във връзка с регистрация на дентални практики - Период на съхранение: За периода на поддържане на регистрацията в Сайта и до 5 (пет) години от прекратяване на регистрацията; 6.9.2. Данни за лица, които пишат статии и лица, които рекламират на страниците на Сайта - Период на съхранение: За периода на поддържане на статия / реклама в Сайта и до 5 (пет) години от премахване на статията / рекламата.

6.10. Предоставяне на информация www.zabolekarite.info не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи. 6.10.1.Трети лица. Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на www.zabolekarite.info и/или други потребители на Услугите. 6.10.2.Промяна на собственост. В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащо обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

6.11. Права по отношение на личните данни Регламентът предвижда следните права за физически лица: 6.11.1. Право на информираност. Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги. 6.11.2. Право на достъп. Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това. 6.11.3. Право на коригиране. Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Ваши данни могат да бъдат коригирани от Вас и/или упълномощен Представител на Вашата дентална практика. 6.11.4. Право на изтриване. Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение. 6.11.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него. 6.11.6. Право за уведомяване на трети лица. В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни. 6.11.7. Право на преносимост на данните. Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка. 6.11.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси. При предоставяне на Услугите в Сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория. 6.11.9. Право на оттегляне на съгласие. Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. 6.11.10. Право на възражение. Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това. 6.11.11. Право на жалба до надзорен орган. Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган , ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

6.12. Точност на информацията www.zabolekarite.info не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в Сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

6.13. Длъжностно лице по защита на данните Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на www.zabolekarite.info: Имейл: office@zabolekarite.info

bgmaps.comУлици/Адреси
ул./бул./пл./жк №/блок к-ще
Зъболекар в София Яворов - дентална клиника София Краун
   

2007-2021 Зъболекарите.инфо