НАЧАЛО СТАТИИ РЕГИСТРАЦИЯ РЕЧНИК ЗА НАС УСЛОВИЯ

Условия за Ползване

english





ЗАПАЗИ ЧАС
НАУЧИ ПОВЕЧЕ
ДОВОЛНИ ПАЦИЕНТИ
СПЕШНИ КАБИНЕТИ
ТЕРАПЕВТИ
ХИРУРЗИ
ОРТОДОНТИ
ЕСТЕТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ
ОРТОПЕДИ
ДЕТСКИ КАБИНЕТИ
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
ЕНДОДОНТИ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИ
АЛЕРГОЛОЗИ
РЕНТГЕН
 
АНКЕТА
 

          Защо посещавате този сайт?

 
Попаднах случайно
Търся стоматолог
Желая регистрация
Търся съвет
 
 ВИЖ РЕЗУЛТАТИ 

Условия за Ползване

Моля прочетете този документ внимателно. Той съдържа условията за достъпа до нашия сайт - ZABOLEKARITE.INFO и използването му. Ако не приемате условията, посочени тук, моля не използвайте сайта! Използването на ZABOLEKARITE.INFO ще се счита за израз на съгласие с посочените условия. ZABOLEKARITE.INFO си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани на адрес: http://www.zabolekarite.info/tou.php . Вие се съгласявате да прочетете целия документ "Условия за ползване" и да го четете редовно, за да проверявате за промени в него. Вие се съгласявате, че тези "Условия за ползване" са справедливи и смислени, и Вашето съгласие с тях не е плод на насилствено действие от наша страна или какъвто и да е вид принуда.

Вие се съгласявате, че ще използвате ZABOLEKARITE.INFO съгласно всички допълнителни изисквания, които ще бъдат обявявани от нас.Този сайт или части от него не могат да бъдат пресъздавани, имитирани, копирани, продавани, препродавани или използвани за каквито и да е търговски цели без изричното съгласие на ZABOLEKARITE.INFO. Неоторизиран опит за сваляне/качване на информация или промяна на информация от нашата страница е злоупотреба и е абсолютно забранено.

1.Регистрация

1.1. При регистрация ZABOLEKARITE.INFO изисква информация, която да ви идентифицира като лекар по дентална медицина или като кабинет, в който се предлагат услуги от лекари по дентална медицина. Ние използваме тази информация само за предоставяните услуги. ZABOLEKARITE.INFO се задължава да не предоставя тази информация на трети страни.

1.2. Вие декларирате, че данните предоставени от вас при регистрацията са вярни и достатъчни.

1.3. Вие декларирате, че представлявате и сте упълномощено от организацията лице.

1.4. В случай на съществуващо несъответствие в данните, Вие се задължавате да прекратите ползването на сайта, до отстраняване на несъответствието или да актуализирате данните с повторна регистрация.

1.5. С цел предоставяне на услугата е необходима комуникация между Вас и ZABOLEKARITE.INFO посредством имейл. Тази комуникация включва административни имейли, информация за нови функционалности и услуги от ZABOLEKARITE.INFO, информация за новини и ново съдържание.

1.6. Потребители, които не са правоспособни медицински лица, потвърждават, че няма да подават заявление за регистрация.

1.7. Вие се съгласявате Вашите данни да бъдат преглеждани преди публикация и да бъдат коригирани печатни, граматически и други грешки по преценка на ZABOLEKARITE.INFO.

2. Публикуване на Информация

2.1. Вие декларирате, че всички публикувани от вас данни са реални и актуални.

2.2. Вие се съгласявате, че ще използвате ZABOLEKARITE.INFO в съответствие с настоящите условия и действащото българско законодателство. Информацията за Вас и Вашата дентална практика не може да съдържа: а) материали, които нарушават или не зачитат основни човешки, интелектуални или публични права; б) съдържание със сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, което би могло да постави в неудобно положение или да оскърби трето лице. в) незаконна, рекламна, нарушаваща нечие право на собственостм дискриминативна и всякаква друга информация, нарушаваща добрите нрави.

2.3. ZABOLEKARITE.INFO запазва правото си да отстрани или поиска редактирането на Ваша информация, която по своя преценка счита за неприемлива.

2.4. ZABOLEKARITE.INFO запазва правото си да откаже или прекрати предоставяната услуга в следните случаи: а) установи нелоялно поведение от страна на регистриран потребител; б) или ако потребителя извършва сходни на настоящия сайт дейности; в) когато има подозрения за нарушаване условията на ползване. Освен това ZABOLEKARITE.INFO може да прекрати Вашата регистрация в следните случаи: при нарушаване на настоящите условия за ползване или нарушаване на допълнителните условия и напътствия намиращи се в сайта; при заявка за прекратяване на регистрацията от самите Вас; при технически причини. ZABOLEKARITE.INFO запазва правото си да прекрати Вашата регистрация, независимо от изброените по-горе причини, без предварително предупреждение, с или без изрична причина.

2.5. С цел гарантиране надеждността и сигурността на услугата, ZABOLEKARITE.INFO запазва правото си да потърси съдействие от компетентните органи при груби нарушения на условията за ползване.

2.6. ZABOLEKARITE.INFO се съгласява да не предоставя информация на трети страни, с изключение на случаите посочени в т. 2.5. или когато за това има изрично съгласие.

2.7. ZABOLEKARITE.INFO запазва правото си да предоставя информация в кумулативен вид (под формата на статистика), непозволяващ идентификация.

2.8. ZABOLEKARITE.INFO предоставя достъп до временна информация относно имена, кабинети, адреси, контакти, статии, работно време, видове услуги, предоставени от регистрираните на сайта дентални лекари и кабинети. Вие получавате ограничени, неексклузивни права да ползвате тази информация за собствени, некомерсиални цели. Вие нямате право да копирате, съхранявате, модифицирате, принтирате, предавате, продавате или прехвърляте, да изготвяте писмени работи от, разпространявате, поставяте в друга уебстраница, да показвате или по какъвто и да е начин да употребявате информацията, показана на сайта, по никакъв друг начин освен за собствени, некомерсиални цели, без изричното съгласие на ZABOLEKARITE.INFO

2.9.Вие имате право да поставяте хиперлинкове към нашия сайт в електронното пространство, с изключение на случаите, когато тези хиперлинкове са поставени в лоша светлина и когато тяхното поставяне не съответства с българското законодателство.

3. Употреба на Съдържанието

3.1.ZABOLEKARITE.INFO ви дава право да използвате съдържанието в сайта за лична употреба, с нетърговски цели.

3.2.Съдържанието в ZABOLEKARITE.INFO e собственост на ZABOLEKARITE.INFO и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти. Вие не може да продавате, модифицирате, дистрибутирате или показвате не принадлежащо ви съдържание с публична или търговска цел под каквато и да е форма.

3.3. Публикуваните данни на фирми, представители на фирми, лекари по дентална медицина и кабинети, в които работят лекари по дентална медицина, могат да бъдат използвани единствено по предназначение, а именно - информиране за контактите и услугите, които предлагат регистрираните потребители, информация за закупуване на даден продукт или услуга, както и запазване на час при лекар по дентална медицина. Вие се съгласявате да не използвате тези контакти по никакъв друг повод, включително, но не само, за маркетингови и промоционални цели.

4. Допълнителни услуги

4.1.ZABOLEKARITE.INFO си запазва правото да добавя нови услуги, да променя или премахва съществуващи услуги без за това да е необходимо предупреждение.

4.2.Услугата "Запази час през нас" се използва само за предварително запазване на час и не при спешни случаи. При всякакви спешни случаи се задължавате да използвате телефоните за контакт на дадения лекар по дентална медицина или кабинет, в който работят лекари по дентална медицина.

4.3.Услугата "Коментари от доволни пациенти" е платена услуга и при неполучено плащане до един месец след публикуване на данните ZABOLEKARITE.INFO си запазва правото да прекрати предоставяната услуга на регистрирания лекар по дентална медицина. При извършване на коментар за дейността на даден лекар по дентална медицина, се изисква въвеждане на име и имейл адрес, с оглед доказване на Вашата добронамереност и достоверността на Вашия коментар. По този начин повишаваме качеството на услугата и полезността на сайта за обществото. При използването на тази услуга Вие се съгласявате да изпращате само положителните коментари. Всеки коментар се разглежда и одобрява от ZABOLEKARITE.INFO преди публикация. Сайтът не носи отговорност за публикуваните коментари. Сайтът има правото, но не и задължението, да трие коментари, които противоречат на добрите нрави или по някакъв друг начин нарушават тези "Условия за ползване".

4.4.Услугата "Научи повече" е платена услуга и при неполучено плащане до един месец след публикуване на данните ZABOLEKARITE.INFO си запазва правото да прекрати предоставяната услуга на регистрирания лекар по дентална медицина

4.5. Услугата "Статии" съдържа информация, която следва да бъде вземана предвид само като четиво за обща култура, и да не се действа или бездейства, базирано на нея. Отговорността за информацията, изложена в статиите, публикувани от нашите регистрирани потребители, е на нашите регистрирани потребители.

5. Общи Условия

5.1. ZABOLEKARITE.INFO прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и данните в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. ZABOLEKARITE.INFO не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта.

5.2. ZABOLEKARITE.INFO не гарантира, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и без технически проблеми.

5.3. ZABOLEKARITE.INFO не поема отговорност за пропуснати ползи, за претърпяни щети и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта или на някой от сайтовете, към които ще намерите линкове на нашия сайт.

5.4. ZABOLEKARITE.INFO не гарантира, че регистрираните на него лекари по дентална медицина имат разрешително и всички необходими документи да упражняват професията си.

5.5. ZABOLEKARITE.INFO не носи отговорност и не притежава собственост върху информацията и своите елементи, възникнали в следствие от хакерски и недоброжелателни намеси. Сайтът не може да гарантира, че по всяко време такива ще бъдат елиминирани и че срещу тях ще бъдат винаги предприемани адекватни дефанзивни действия, и съответно не носи отговорност за щети или пропуснати ползи, възникнали в следствие от посещаването на сайта в момент, в който той е жертва на недоброжелателна намеса.

5.6. При посещаването на уебсайт, на който сте попаднали, след като сте натиснали хиперлинк или банер, разположен на нашия сайт, прегледайте техните "Условия за ползване". Посещаването на такива сайтове се извършва на Ваш риск.

5.7. ZABOLEKARITE.INFO си запазва правото да не отговаря на имейли, които съдържат информация от следния характер, но не само: нежелани търговски съобщения, въпроси несвързани по някакъв начин с нашата дейност, заплахи, дискриминация, обидни, нарушаващи закона.

5.8. ZABOLEKARITE.INFO не носи отговорност за несъответствия в публикуваната информация относно имена, работно време, адреси и контактна информация, както и друга информация предоставена от регистрираните на сайта дентални лекари и кабинети – възможни са печатни и други грешки, както и технологично забавяне между промяна на обстоятелствата и тяхното актуализиране на сайта. Препоръчваме да проверите и при втори източник информацията, преди да правите планове, действия или бездействия, базирани на нея, като най-добър такъв източник е нейният първоизточник.

5.9. ZABOLEKARITE.INFO си запазва правото да променя без предизвестие и уведомление тези "Условия за ползване"

5.10. Вие се съгласявате да не подвеждате сайта под наказателна или каквато и да е форма на отговорност.

5.11. Вие се съгласявате да не публикувате засекретена медицинска информация.

5.12. ZABOLEKARITE.INFO има информационна функция, но не трябва да се разчита на него за предоставяне на абсолютна точност на дадената информация поради възможности за грешки и промяна в нея, и временния и характер.

5.13. ZABOLEKARITE.INFO си запазва правото да прави промени в начина, по който предоставя информацията, както и да спре да я предоставя, след допълнително договаряне с регистрираните потребители, които ползват платени услуги.

5.14. Вие трябва да сте навършили 18 години, за да използвате ZABOLEKARITE.INFO. Посещавайки ZABOLEKARITE.INFO и приемайки да спазвате настоящите условия, Вие гарантирате пред нас, че сте на 18 и на повече от 18 години и сте правоспособен и дееспособен да съблюдавате настоящите правила.

5.15. ZABOLEKARITE.INFO не поема отговорност да контролира съдържанието на регистрираните дентални лекари и кабинети, и не е посредник при взаимоотношенията между пациенти и дентални лекари. Въпреки усилията на ZABOLEKARITE.INFO да гарантира достоверността на данните, не във всички случаи това е възможно и съществува риск. Очакваме, че ще проявите необходимото внимание при използването на публикуваната информация.

bgmaps.comУлици/Адреси
ул./бул./пл./жк №/блок к-ще
Зъболекар в София Яворов - дентална клиника София Краун





   

2007-2017 Зъболекарите.инфо